Cinematographer
Born in 1958, Poland
 
 
Jolanta DYLEWSKA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Иоланта ДЫЛЕВСКА
Jolanta DYLEWSKA
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2018 - The Little One (Айка) by Sergey DVORTSEVOY [fiction, 100 mn]
2007 - Tulpan (Тюльпан) by Sergey DVORTSEVOY [fiction, 100 mn]