Cinematographer
 
 
 
Yuri SOBOLKOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Юрий СОБОЛЬКОВ
Youri SOBOLKOV
Filmography (extracts)
 
Cinematographer
2012 - Schastlivchiki 60-kh (Счастливчики 60-х) by Galina DOLMATOVSKAYA [documentary, 88 mn]
2009 - Serebriakovs. French Sketches (Серебряковы. Французские этюды) by Galina DOLMATOVSKAYA [documentary, 60 mn]