43rd Rotterdam International Film Festival
Rotterdam (Netherlands) - 22 January 2014 - 30 January 2014
http://www.filmfestivalrotterdam.com/
Russian films
 
Eshcho odin god
Eshcho odin god, 2013

(Еще один год)


Oxana BYCHKOVA
(Оксана БЫЧКОВА)

Oxana BYCHKOVA
Istoria arkanarskoy rezni
Istoria arkanarskoy rezni, 2013

(Трудно быть Богом)


Aleksey GERMAN
(Алексей ГЕРМАН)

Aleksey GERMAN
Kombinat
Kombinat "Nadezhda", 2013

(Комбинат «Надежда»)


Natalya MESHCHANINOVA
(Наталия МЕЩАНИНОВА)

Natalya MESHCHANINOVA
Chetyre
Chetyre, 2004

(4 / Четыре)


Ilya KHRZHANOVSKY
(Илья ХРЖАНОВСКИЙ)

Ilya KHRZHANOVSKY