6th Odessa International Film Festival
Odessa (Ukraine) - 10 July 2015 - 30 July 2015
http://www.oiff.com.ua/
Russian films
 
Kiev-Moskva
Kiev-Moskva, 2015

(Киев-Москва)


Andrey KISELYOV (Андрей КИСЕЛЕВ)

Maksim PAKHOMOV (Максим ПАХОМОВ)

Yelena KHOREVA (Елена ХОРЕВА)

Yelena KHOREVA
Pod elektricheskimi oblakami
Pod elektricheskimi oblakami, 2015

(Под электрическими облаками)


Aleksey GERMAN jr.
(Алексей ГЕРМАН мл.)

Aleksey GERMAN jr.
Angely revolucii
Angely revolucii, 2014

(Ангелы революции)


Aleksey FEDORCHENKO
(Алексей ФЕДОРЧЕНКО)

Aleksey FEDORCHENKO
Belyie nochi pochtaliona Alexeia Triapitsyna
Belyie nochi pochtaliona Alexeia Triapitsyna, 2014

(Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына)


Andrey KONCHALOVSKY
(Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ)

Andrey KONCHALOVSKY