18th Amsterdam International Documentary Film Festival : IDFA
Amsterdam (Netherlands) - 14 November 2018 - 25 November 2018
http://www.idfa.nl/
Russian or Soviet films
 
Khoziayn oleney
Khoziayn oleney, 2018

(Хозяин оленей)


Ksenia ELYAN
(Ксения ЕЛЯН)

Ksenia ELYAN
Sreda 19.07.1961
Sreda 19.07.1961, 1997

(Среда 19.07.1961)


Viktor KOSSAKOVSKY
(Виктор КОСАКОВСКИЙ)

Viktor KOSSAKOVSKY
Godovshchina revolyutsii
Godovshchina revolyutsii, 1918

(Годовщина революции)


Dziga VERTOV
(Дзига ВЕРТОВ)

Dziga VERTOV