49th International Film Festival of India : IFFI
Goa (India) - 20 November 2018 - 28 November 2018
http://www.iffigoa.org
Russian films
Competition
Donbass
Donbass, 2018

(Донбасс)


Sergey LOZNITSA
(Сергей ЛОЗНИЦА)

Sergey LOZNITSA
Van Gogi
Van Gogi, 2018

(Ван Гоги)


Sergey LIVNEV
(Сергей ЛИВНЕВ)

Sergey LIVNEV

 
Leto
Leto, 2018

(Лето)


Kirill SEREBRENNIKOV
(Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ)

Kirill SEREBRENNIKOV
Ayka
Ayka, 2018

(Айка)


Sergey DVORTSEVOY
(Сергей ДВОРЦЕВОЙ)

Sergey DVORTSEVOY
Suleiman Gora
Suleiman Gora, 2017

(Сулейман Гора)


Yelizaveta STISHOVA
(Елизавета СТИШОВА)

Yelizaveta STISHOVA