23rd Les Cinglés du Cinéma
Argenteuil (France) - 24 September 2010 - 26 September 2010
http://www.ville-argenteuil.fr/ ...
2010
Programme officiel
Russian or Soviet films
 
Tsar
Tsar, 2009

(Царь)


Pavel LUNGIN
(Павел ЛУНГИН)

Pavel LUNGIN
12
12, 2007

(12)


Nikita MIKHALKOV
(Никита МИХАЛКОВ)

Nikita MIKHALKOV
Izgnaniye
Izgnaniye, 2006

(Изгнание)


Andrei ZVIAGINTSEV
(Андрей ЗВЯГИНЦЕВ)

Andrei ZVIAGINTSEV
Vozvrashchenie
Vozvrashchenie, 2003

(Возвращение)


Andrei ZVIAGINTSEV
(Андрей ЗВЯГИНЦЕВ)

Andrei ZVIAGINTSEV
Ya Kuba
Ya Kuba, 1964

(Я - Куба)


Mikhail KALATOZOV
(Михаил КАЛАТОЗОВ)

Mikhail KALATOZOV
Neotpravlennoe pismo
Neotpravlennoe pismo, 1959

(Неотправленное письмо)


Mikhail KALATOZOV
(Михаил КАЛАТОЗОВ)

Mikhail KALATOZOV
Letyat zhuravli
Letyat zhuravli, 1957

(Летят журавли)


Mikhail KALATOZOV
(Михаил КАЛАТОЗОВ)

Mikhail KALATOZOV

Among non-Russian films
Uragan
Uragan "KALATOZOV", 2009

(Ураган "КАЛАТОЗОВ")


Patrick CAZALS
(Патрик КАЗАЛЬ)

Patrick CAZALS
Ruben Mamulian
Ruben Mamulian, 2007

(Рубен Мамулян)


Patrick CAZALS
(Патрик КАЗАЛЬ)

Patrick CAZALS