Mikhail KALATOZISHVILI
Михаил КАЛАТОЗИШВИЛИ
Mikhaïl KALATOZISHVILI
USSR, 1981, short film 
Colour, fiction
Mekhanik
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Механик

 

 Mekhanik

 Mécanicien

 
Directed by : Mikhail KALATOZISHVILI (Михаил КАЛАТОЗИШВИЛИ)
Writing credits : Mikhail KALATOZISHVILI (Михаил КАЛАТОЗИШВИЛИ)