Writer
 
 
 
Ilya LOZINSKY
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Иля ЛОЗИНСКИЙ
Ilia LOZINSKI
From filmography
 
Writer
2010 - Dobrovolets (Доброволец) by Olga KOROTKAYA / SAZANOVA [documentary, 32 mn]