Writer
 
 
 
Yelizaveta KUZNETSOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Elizaveta KOUZNETSOVA
From filmography
 
Writer
2010 - Anna Netrebko: zapadno-vostocnaya diva (Анна Нетребко: западно-восточная дива) by Anna MITROKHINA [documentary, 30 mn]