Actress
 
 
 
M. SAPOZHNIKOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
М. САПОЖНИКОВА
M. SAPOJNIKOVA
From filmography
 
Actress
1975 - Poshekhonskaya starina (Пошехонская старина) by Natalia BONDARCHUK , Nikolay BURLIAEV , Igor KHUTSIYEV [fiction, 77 mn]
1930 - Sasha (Саша) by Aleksandra KHOKHLOVA [fiction, 1691 m]