Producer
 
 
 
Vasili SHILNIKOV.
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Василий ШИЛЬНИКОВ
Vassili CHILNIKOV
From filmography
 
Producer
2013 - Eshcho odin god (Еще один год) by Oxana BYCHKOVA [fiction, 107 mn]