Actor
 
 
 
Zhanelle MAKAZHANOVA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Жанель МАКАЖАНОВА
Janelle MAKAJANOVA
From filmography
 
Actor
2003 - Ostrov Vozrozhdeniya (Остров Возрождения) by Rustem ABDRASHEV [fiction, 80 mn]