Director,
Writer,
Editor
Born in 1982, USSR (Kazakhstan)
 
 
Adilkhan YERZHANOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Адильхан ЕРЖАНОВ
Adilkhan ERJANOV
From filmography
 
Director
2022 - Shturm (Штурм) [fiction, 90 mn]
2020 - Zheltaya koshka (Желтая кошка) [fiction, 90 mn]
2018 - Laskovoe bezrazlichie mira (Ласковое безразличие мира) [fiction, 100 mn]
 
Writer
2022 - Shturm (Штурм) by Adilkhan YERZHANOV [fiction, 90 mn]
2020 - Zheltaya koshka (Желтая кошка) by Adilkhan YERZHANOV [fiction, 90 mn]
2018 - Laskovoe bezrazlichie mira (Ласковое безразличие мира) by Adilkhan YERZHANOV [fiction, 100 mn]
 
Editor
2020 - Zheltaya koshka (Желтая кошка) by Adilkhan YERZHANOV [fiction, 90 mn]
2018 - Laskovoe bezrazlichie mira (Ласковое безразличие мира) by Adilkhan YERZHANOV [fiction, 100 mn]
 
Site : IMDb

Awards :
Shturm :
First prize, Reims International Thriller Film Festival, Reims (France), 2022

Biography
Born: August 7, 1982 in Dzhezkazgan, Karaganda Oblast, Kazakh SSR, USSR [now Jezkazgan, Kazakhstan]
 

commentaries
- Adilkhan Yerzhanov: Assault (Shturm, Kazakhstan 2021) Peter ROLLBERG, 2022, Kinokultura