Actress
 
 
 
V. LOPATINA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
В. ЛОПАТИНА
V. LOPATINA
From filmography
 
Actress
1924 - Neobychaynye priklyuchenia mistera Vesta v strane bolshevikov (Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков) by Lev KULESHOV [fiction, 95 mn]