Writer,
Actor
Born in 1974 
 
 
Dmitry SOLOVYOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Дмитрий Сергеевич СОЛОВЬЕВ
Dmitri SOLOVIOV
From filmography
 
Writer
2000 - Nezhnyy vospast (Нежный возраст) by Sergey SOLOVYOV [fiction, 115 mn]
 
Actor
2000 - Nezhnyy vospast (Нежный возраст) by Sergey SOLOVYOV [fiction, 115 mn]
1991 - Dom pod zvezdnum nebom (Дом под звездным небом) by Sergey SOLOVYOV [fiction, 121 mn]