Actress
 
 
 
Aleksandra KOSTENYUK
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Александра КОСТЕНЮК
Aleksandra KOSTENIOUK
From filmography
 
Actress
2003 - Blagoslovite zhenshchinu (Благословите женщину) by Stanislav GOVORUKHIN [fiction, 114 mn]