Sound designer
 
 
 
Philip LAMSHIN
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Филипп ЛАМШИН
Philippe LAMCHINE
From filmography
 
Sound designer
2012 - Dotch (Дочь) by Aleksandr KASATKIN , Natalia NAZAROVA [fiction, 110 mn]
2005 - Nochoy prodavyets (Ночной продавец) by Valery ROZHNOV [fiction, 85 mn]

Awards :
Brestskaya krepost :
Best Sound, "NIKA" Prizes, Moscow (Russia), 2010