Actor
 
 
 
Lev LEMKE
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Лев ЛЕМКЕ
Lev LEMKE
From filmography
 
Actor
1977 - Vtoraya popytka Viktora Krokhina (Вторая попытка Виктора Крохина) by Igor SHESHUKOV [fiction, 98 mn]