Actor
Born in 1933 
 
Died in 1996
Anatoli STOLBOV
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Анатолий СТОЛБОВ
Anatoli STOLBOV
From filmography
 
Actor
1968 - Zhitie i voznesenie Yurasya Bratchina (Житие и вознесение Юрася Братчика) by Vladimir BYCHKOV , Sergey_3 SKVORTSOV [fiction, 83 mn]
1966 - Respublika SHKID (Республика ШКИД) by Gennadi POLOKA [fiction, 103 mn]
1965 - Zagovor poslov (Заговор послов) by Nikolay ROZANTSEV [fiction, 93 mn]