Editor
 
 
 
K. SKOMOROVSKAYA
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
К. СКОМОРОВСАЯ
K. SKOMOROVSKAIA
From filmography
 
Editor
1932 - Gorizont (Горизонт) by Lev KULESHOV [fiction, 103 mn]