13rd Festival of Archive Films
Belye Stolby (Russia) - 27 January 2009 - 30 January 2009
https://www.beliestolbi-festival.org/
Russian or Soviet films
Archives discoveries
Vessioloe zveno
Vessioloe zveno, 1974

(Веселое звено)


Anatoli_2 PETROV (Анатолий_2 ПЕТРОВ)

Gennadi SOKOLSKY (Геннадий СОКОЛЬСКИЙ)

Valery UGAROV (Валерий УГАРОВ)

Valery UGAROV
Tsetushchaya yunost
Tsetushchaya yunost, 1939

(Цветущая юность)


Aleksandr MEDVEDKIN
(Александр МЕДВЕДКИН)

Aleksandr MEDVEDKIN
Kto vazhneye - Chto nuzhneye, 1930

(Кто важнее — что нужнее)


Margarita BARSKAIA
(Маргарита БАРСКАЯ)

Margarita BARSKAIA
New Babylon (The)
New Babylon (The), 1929

(Новый Вавилон)


Grigori KOZINTSEV (Григорий КОЗИНЦЕВ)

Leonid TRAUBERG (Леонид ТРАУБЕРГ)

Leonid TRAUBERG
The Devil's Wheel
The Devil's Wheel, 1926

(Чертово колесо)


Grigori KOZINTSEV (Григорий КОЗИНЦЕВ)

Leonid TRAUBERG (Леонид ТРАУБЕРГ)

Leonid TRAUBERG

 
The Major's Nose
The Major's Nose, 1997

(Нос Майора)


Mikhail LISOVOY
(Михаил ЛИСОВОЙ)

Mikhail LISOVOY
Annychka
Annychka, 1968

(Аннычка)


Boris IVCHENKO
(Борис ИВЧЕНКО)

Boris IVCHENKO
Good for Non-combatant Service
Good for Non-combatant Service, 1968

(Годен к нестроевой)


Vladimir ROGOVOY
(Владимир РОГОВОЙ)

Vladimir ROGOVOY
Russian Pioneers
Russian Pioneers, 1967

(Первороссияне)


Aleksandr IVANOV
(Александр ИВАНОВ)

Aleksandr IVANOV
Father of a Soldier
Father of a Soldier, 1964

(Отец солдата)


Revaz CHKHEIDZE
(Реваз ЧХЕИДЗЕ)

Revaz CHKHEIDZE
Priklyucheniya Korzinkinoy
Priklyucheniya Korzinkinoy, 1941

(Приключения Корзинкиной)


Klimenti MINTS
(Климентий МИНЦ)

Klimenti MINTS
Ozvobozhdenie
Ozvobozhdenie, 1940

(Освобождение)


Aleksandr DOVZHENKO (Александр ДОВЖЕНКО)

Yulia SOLNTSEVA (Юлия СОЛНЦЕВА)

Yulia SOLNTSEVA

Other films
Pro molodyosh / About the youth (Pro молодежь), 2008, 26mn, Hatalya YAKOVLEVA
KinoKroniki 1939 :
- Soyouzkinozhurnal N°81 & N°93
- Velikoe osvobozhdenie 17 mn
Khram Khrista Spaxitelya (Храм Христа Спасителя), 1931,19 mn Vladislav MIKOSHI
Khram Khrista Spaxitelya (Храм Христа Спасителя), 1991,60 mn Viktor RYZHKO
Boyna – Ukrainskia schot (Война – украинский счет), 2002, 20 mn, Sergey BUKOVSKI
Den poslednyy, den pervyy, 1959, 84 mn, Semion DOLIDZE
Radost (Радость), 2006, 26 mn, Marina LYUBAKOVA
Stanichka iz biografii (Страничка из биографии), 1928, 13 mn, Mikhail KALATOZOV, Nutsa GOGOBERIDZE
David Guramishvili (Давид Гурамишвили), 1946, 85 mn, Nikolaï SANISHVILI, Iosif TUMANISHVILI
Otkrytie zassedaniya pervoy gosudarstvennoy dumy 26 aprelya 1906 goda (Открытие заседания первой государственной Думы 26 апреля 1906 года, 1906, 4 mn.
Cartoons of Vertov (Анимация Вертова), 10 mn.


Complete programm (in russian)
Commentaries and bibliography

- Le festival des archives de Bélye Stolby [2009] Valérie POZNER, 1895.revues.org, 2009