18th Yerevan International Film Festival "Golden Apricot"
Yerevan (Armenia) - 03 October 2021 - 10 October 2021
https://www.gaiff.am/
 
Babiy Yar. Kontekst
Babiy Yar. Kontekst, 2021

(Бабий Яр. Контекст)


Sergey LOZNITSA
(Сергей ЛОЗНИЦА)

Sergey LOZNITSA
Gunda
Gunda, 2020

(Гунда)


Viktor KOSSAKOVSKY
(Виктор КОСАКОВСКИЙ)

Viktor KOSSAKOVSKY