29th Toronto International Film Festival
Toronto (Canada) - 10 September 2004 - 19 September 2004
http://tiff.net
Russian films
 
Vremya zhatvy
Vremya zhatvy, 2004

(Время жатвы)


Marina RAZBEZHKINA
(Марина РАЗБЕЖКИНА)

Marina RAZBEZHKINA
Ya umer v detstve...
Ya umer v detstve..., 2004

(Я умер в детстве...)


Georgi PARAJANOV
(Георгий ПАРАДЖАНОВ)

Georgi PARAJANOV
Svoi
Svoi, 2004

(Свои)


Dmitry MESKHIEV
(Дмитрий МЕСХИЕВ)

Dmitry MESKHIEV
shiza
shiza, 2004

(Шиzа)


Gulshad OMAROVA
(Гульшад ОМАРОВА)

Gulshad OMAROVA
Nastroyshchik
Nastroyshchik, 2004

(Настройщик)


Kira MURATOVA
(Кира МУРАТОВА)

Kira MURATOVA