6th Monaco Charity Film Festival
Monaco (Principality of Monaco) - 04 May 2011 - 11 May 2011
http://www.monacofilmfestival.org/
Russian films
Competition
Pokidaya blagoukhayushchuyu gavan
Pokidaya blagoukhayushchuyu gavan, 2011

(Покидая благоухающую гавань)


Suzanne OORZHAK
(Сюзанна ООРЖАК)

Suzanne OORZHAK

Documentaries
Gorki vkus svobody
Gorki vkus svobody, 2011

(Горький вкус свободы)


Marina GOLDOVSKAYA
(Марина ГОЛДОВСКАЯ)

Marina GOLDOVSKAYA
Svyatue Voyny
Svyatue Voyny, 2007

(Святые Воины)


Marianna YAROVSKAYA
(Марианна ЯРОВСКАЯ)

Marianna YAROVSKAYA