46th Berlin International Film Festival : Berlinale
Berlin (Germany) - 15 February 1996 - 26 February 1996
http://www.berlinale.de/
Russian films
Competition
Pribytie poezda (doc.)
Pribytie poezda (doc.), 1995

(Прибытие поезда (док.))


Andrey ZHELEZNAKOV
(Андрей ЖЕЛЕЗНЯКОВ)

Andrey ZHELEZNAKOV

Forum
Sergey Eyzhenshteyn. Avtobiografiya
Sergey Eyzhenshteyn. Avtobiografiya, 1996

(Сергей Эйзенштейн. Автобиография)


Oleg KOVALOV
(Олег КОВАЛОВ)

Oleg KOVALOV
Printsipialny i zhalostlivy vzgliad
Printsipialny i zhalostlivy vzgliad, 1996

(Принципиальный и жалостливый взгляд)


Aleksandr SUKHOCHEV
(Александр СУХОЧЕВ)

Aleksandr SUKHOCHEV
Pribytie poezda
Pribytie poezda, 1995

(Прибытие поезда)


Aleksey BALABANOV (Алексей БАЛАБАНОВ)

Dmitry MESKHIEV (Дмитрий МЕСХИЕВ)

Aleksandr KHVAN (Александр ХВАН)

Vladimir KHOTINENKO (Владимир ХОТИНЕНКО)

Vladimir KHOTINENKO
Dukhovnye golosa
Dukhovnye golosa, 1995

(Духовные голоса)


Alexandre SOKUROV
( Александр СОКУРОВ)

Alexandre SOKUROV
SABS
SABS, 1995

(САБС)


Gleb TELESHOV
(Глеб ТЕЛЕШОВ)

Gleb TELESHOV

Kinderfilmfest / 14+
Teremok
Teremok, 1995

(Теремок)


Sergey KOSITSYN
(Сергей КОСИЦЫН)

Sergey KOSITSYN
Strannik
Strannik, 1995

(Странник)


Agamurad AMANOV
(Агамурад АМАНОВ)

Agamurad AMANOV

Awards

Golden bear of Short Films :

Pribytie poezda (doc.) (Прибытие поезда (док.)), 1995, by Andrey ZHELEZNAKOV (Андрей ЖЕЛЕЗНЯКОВ)


Chingiz AITMATOV : Berlinale Camera