58th International Short film Festival Oberhausen
Oberhausen (Germany) - 26 April 2012 - 01 May 2012
http://www.kurzfilmtage.de - http://www.kurzfilmtage.de/ ...
2013 2012 2011
Russian films
Short Film Competition
Vnutri kvadratnogo kruga
Vnutri kvadratnogo kruga, 2011

(Внутри квадратного круга)


Valery SHEVCHENKO
(Валерий ШЕВЧЕНКО)

Valery SHEVCHENKO
Mat i syn
Mat i syn, 2011

(Мать и сын)


Andrey USHAKOV
(Андрей УШАКОВ)

Andrey USHAKOV

Animation
Moy strannyy dedushka
Moy strannyy dedushka, 2011

(Мой странный дедушка)


Dina VELIKOVSKAYA
(Дина ВЕЛИКОВСКАЯ)

Dina VELIKOVSKAYA