27th Vancouver International Film Festival
Vancouver (Canada) - 25 September 2008 - 10 October 2008
http://www.viff.org
Russian films
 
Predstavlenie
Predstavlenie, 2008

(Представление)


Sergey LOZNITSA
(Сергей ЛОЗНИЦА)

Sergey LOZNITSA
Yar
Yar, 2007

(Яр)


Marina RAZBEZHKINA
(Марина РАЗБЕЖКИНА)

Marina RAZBEZHKINA
Nezrimoe
Nezrimoe, 2007

(Незримое)


Pavel MEDVEDEV
(Павел МЕДВЕДЕВ)

Pavel MEDVEDEV
Tyulpan
Tyulpan, 2007

(Тюльпан)


Sergey DVORTSEVOY
(Сергей ДВОРЦЕВОЙ)

Sergey DVORTSEVOY