19th Riga International Film Festival “Arsenals”
Riga (Latvia) - 12 September 2008 - 21 September 2008
http://arsenals.lv/en/a/2683
2011 2008
Russian or Soviet films
International competition
Predstavlenie
Predstavlenie, 2008

(Представление)


Sergey LOZNITSA
(Сергей ЛОЗНИЦА)

Sergey LOZNITSA
Yar
Yar, 2007

(Яр)


Marina RAZBEZHKINA
(Марина РАЗБЕЖКИНА)

Marina RAZBEZHKINA

Panorama
Aleksandra
Aleksandra, 2007

(Александра)


Alexandre SOKUROV
( Александр СОКУРОВ)

Alexandre SOKUROV

Silent cinema
Odna
Odna, 1931

(Одна)


Grigori KOZINTSEV (Григорий КОЗИНЦЕВ)

Leonid TRAUBERG (Леонид ТРАУБЕРГ)

Leonid TRAUBERG

Retrospective
Pryamokhozhdeniye
Pryamokhozhdeniye, 2004

(Прямохождение)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT
Ubitye Molniey
Ubitye Molniey, 2002

(Убитые Молнией)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT
Serebryannue golovy
Serebryannue golovy, 1998

(Серебрянные головы)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT
Derevyannaya komnata
Derevyannaya komnata, 1995

(Деревянная комната)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT
Muzhestvo
Muzhestvo, 1988

(Мужество)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT
Vepri suitsida
Vepri suitsida, 1988

(Вепри суицида)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT
Vesna
Vesna, 1987

(Весна)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT
Lessorub
Lessorub, 1985

(Лесоруб)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT
Sanitary-oborotni
Sanitary-oborotni, 1984

(Санитары-оборотни)


Yevgeni YUFIT
(Евгений ЮФИТ)

Yevgeni YUFIT

Closing film
Sad
Sad, 2008

(Сад)


Sergey OVCHAROV
(Сергей ОВЧАРОВ)

Sergey OVCHAROV