International Animated Film Festival of Brussels : Anima
Brussels (Belgium) - 08 February 2013 - 17 February 2013
http://www.animafestival.be
Russian films
Competition
175 let Rossiskikh zheleznykh dorog
175 let Rossiskikh zheleznykh dorog, 2012

(175 лет Российских железных дорог)


Aleksandr PETROV
(Александр ПЕТРОВ)

Aleksandr PETROV
Chinti
Chinti, 2012

(Чинти)


Natalia MIRZOYAN
(Наталья МИРЗОЯН)

Natalia MIRZOYAN
Dozhd idyot
Dozhd idyot, 2012

(Дождь идёт)


Anna SHEPILOVA
(Анна ШЕПИЛОВА)

Anna SHEPILOVA
Itsikhitanantsu
Itsikhitanantsu, 2011

(Ицихитананцу)


Natalia RYSS
(Наталья РЫСС)

Natalia RYSS
Kostya
Kostya, 2011

(Костя)


Anton DYAKOV
(Антон ДЬЯКОВ)

Anton DYAKOV
Pishto uyezzhaet
Pishto uyezzhaet, 2011

(Пишто уезжает)


Sonia KENDEL
(Соня КЕНДЕЛЬ)

Sonia KENDEL