1st Rome Film Festival
Rome (Italy) - 13 October 2006 - 21 October 2006
http://www.romacinemafest.it/ ...
Russian films
Competition
Izobrazhaya zhertvy
Izobrazhaya zhertvy, 2006

(Изображая жертву)


Kirill SEREBRENNIKOV
(Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ)

Kirill SEREBRENNIKOV

Awards

First prize :

Izobrazhaya zhertvy (Изображая жертву), 2006, by Kirill SEREBRENNIKOV (Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ)