47th Nyon International Documentary Film Festival "Visions du réel"
Nyon (Switzerland) - 15 April 2016 - 23 April 2016
http://www.visionsdureel.ch
 
Kostry i Zviozdy
Kostry i Zviozdy, 2016

(Костры и Звезды)


Sasha VORONOV
(Саша ВОРОНОВ)

Sasha VORONOV
Osvobozhdenie. Instruktsia po osvobozhdeniu
Osvobozhdenie. Instruktsia po osvobozhdeniu, 2016

(Освобождение. Инструкция по применению)


Aleksandr_5 KUZNETSOV
(Александр_5 КУЗНЕЦОВ)

Aleksandr_5 KUZNETSOV
Chujaya rabota
Chujaya rabota, 2015

(Чужая работа)


Denis SHABAEV
(Денис ШАБАЕВ)

Denis SHABAEV
V luchakh solntsa
V luchakh solntsa, 2015

(В лучах солнца)


Vitali MANSKY
(Виталий МАНСКИЙ)

Vitali MANSKY

Awards

Interreligious award :

Osvobozhdenie. Instruktsia po osvobozhdeniu (Освобождение. Инструкция по применению), 2016, by Aleksandr_5 KUZNETSOV (Александр_5 КУЗНЕЦОВ)

Jury Prize :

Osvobozhdenie. Instruktsia po osvobozhdeniu (Освобождение. Инструкция по применению), 2016, by Aleksandr_5 KUZNETSOV (Александр_5 КУЗНЕЦОВ)