22nd Aye Aye Film Festival Nancy-Lorraine
Nancy (France) - 26 August 2016 - 04 September 2016
http://www.ayeaye-vo.com/ - http://www.fifnl.com/
Russian films
Documentaries
Osvobozhdenie. Instruktsia po osvobozhdeniu
Osvobozhdenie. Instruktsia po osvobozhdeniu, 2016

(Освобождение. Инструкция по применению)


Aleksandr_5 KUZNETSOV
(Александр_5 КУЗНЕЦОВ)

Aleksandr_5 KUZNETSOV

Awards

Jury Prize :

Osvobozhdenie. Instruktsia po osvobozhdeniu (Освобождение. Инструкция по применению), 2016, by Aleksandr_5 KUZNETSOV (Александр_5 КУЗНЕЦОВ)