52nd Karlovy Vary International Film Festival
Karlovy Vary (Czech Republic) - 30 June 2017 - 08 July 2017
http://www.kviff.com
Russian or Soviet films
 
Aritmya
Aritmya, 2017

(Аритмия)


Boris KHLEBNIKOV
(Борис ХЛЕБНИКОВ)

Boris KHLEBNIKOV
Kak Vitka Chesnok vioz Lekhu Shtyria v dom invalidov
Kak Vitka Chesnok vioz Lekhu Shtyria v dom invalidov, 2017

(Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов)


Aleksandr KHANT (EVSEYEV)
(Александр ХАНТ (ЕВСЕЕВ))

Aleksandr KHANT (EVSEYEV)
Zerkalo
Zerkalo, 1974

(Зеркало)


Andrey TARKOVSKY
(Андрей ТАРКОВСКИЙ)

Andrey TARKOVSKY