41st Göteborg International Film Festival
Göteborg (Sweden) - 26 January 2018 - 05 February 2018
https://goteborgfilmfestival.se/ - https://goteborgfilmfestival.se/?switch=true
Russian films
 
Voyna Anny
Voyna Anny, 2018

(Война Анны)


Aleksey FEDORCHENKO
(Алексей ФЕДОРЧЕНКО)

Aleksey FEDORCHENKO
Aritmya
Aritmya, 2017

(Аритмия)


Boris KHLEBNIKOV
(Борис ХЛЕБНИКОВ)

Boris KHLEBNIKOV
Nelyubov
Nelyubov, 2017

(Нелюбовь)


Andrey ZVIAGINTSEV
(Андрей ЗВЯГИНЦЕВ)

Andrey ZVIAGINTSEV
Salyut-7
Salyut-7, 2017

(Салют-7)


Klim SHIPENKO
(Клим ШИПЕНКО)

Klim SHIPENKO