10th International Film Festival Bratislava
Brastislava (Slovakia) - 28 November 2008 - 05 December 2008
http://www.iffbratislava.sk/ - http://www.iffbratislava.sk/2008/index.html
Russian films
 
Plennyy
Plennyy, 2008

(Пленный)


Aleksey UCHITEL
(Алексей УЧИТЕЛЬ)

Aleksey UCHITEL
Predstavlenie
Predstavlenie, 2008

(Представление)


Sergey LOZNITSA
(Сергей ЛОЗНИЦА)

Sergey LOZNITSA
Dikoe polye
Dikoe polye, 2008

(Дикое поле)


Mikhail KALATOZISHVILI
(Михаил КАЛАТОЗИШВИЛИ)

Mikhail KALATOZISHVILI
Yuryev Den
Yuryev Den, 2008

(Юрьев День)


Kirill SEREBRENNIKOV
(Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ)

Kirill SEREBRENNIKOV
Rusalka
Rusalka, 2007

(Русалка)


Anna MELIKIAN
(Анна МЕЛИКЯН)

Anna MELIKIAN
Nichego lichnogo
Nichego lichnogo, 2007

(Ничего личного)


Larisa SADILOVA
(Лариса САДИЛОВА)

Larisa SADILOVA
Kremen
Kremen, 2007

(Кремень)


Aleksey MIZGIRYOV
(Алексей МИЗГИРЕВ)

Aleksey MIZGIRYOV