25th Aye Aye Film Festival Nancy-Lorraine
Nancy (France) - 30 August 2019 - 08 September 2019
http://www.ayeaye-vo.com/
Russian films
 
Arrival
Arrival, 2019

(Arrival)


Alina NASIBULLINA
(Алина НАСИБУЛЛИНА)

Alina NASIBULLINA
Nebytie
Nebytie, 2018

(Небытие)


Yekaterina VOLOVICH
(Екатерина ВОЛОВИЧ)

Yekaterina VOLOVICH
Molokane
Molokane, 2018

(Молокане)


Saglara TYURBEEVA
(Саглара ТЮРБЕЕВА)

True freedom can only be in yourself
True freedom can only be in yourself, 2018

(True freedom can only be in yourself)


Nikolay NASEDKIN
(Николай НАСЕДКИН)

Nikolay NASEDKIN
Where books are burnt we turn into words
Where books are burnt we turn into words, 2018

(Where books are burnt we turn into words)


Haim SOKOL
(Хаим СОКОЛ)

Suleiman Gora
Suleiman Gora, 2017

(Сулейман Гора)


Yelizaveta STISHOVA
(Елизавета СТИШОВА)

Yelizaveta STISHOVA
Neznachitelnye podrobnosti sluchaynogo epizoda
Neznachitelnye podrobnosti sluchaynogo epizoda, 2011

(Незначительные подробности случайного эпизода)


Mikhail MESTETSKY
(Михаил МЕСТЕЦКИЙ)

Mikhail MESTETSKY
Tango
Tango "Kamisa", 2006

(Танго "Камиза")


Saida KURPESHEVA (Саида КУРПЕШЕВА)

Nikita ROZHDESTVENSKY (Никита РОЖДЕСТВЕНСКИЙ)

Nikita ROZHDESTVENSKY