2nd Musicales franco-russes
Toulouse (France) - 10 March 2020 - 03 April 2020
http://pdf.lacinemathequedetoulouse.com/ ...
2021 2020 2019
Silent film concert
Tretya Meshthanskaya
Tretya Meshthanskaya, 1927

(Третья Мещанская)


Abram ROOM
(Абрам РООМ)

Abram ROOM
Bronenosets Potiomkin
Bronenosets Potiomkin, 1925

(Броненосец «Потемкин»)


Sergey EISENSTEIN
(Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН)

Sergey EISENSTEIN
Neobychaynye priklyuchenia mistera Vesta v strane bolshevikov
Neobychaynye priklyuchenia mistera Vesta v strane bolshevikov, 1924

(Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков)


Lev KULESHOV
(Лев КУЛЕШОВ)

Lev KULESHOV