69th San Sebastian International Film Festival
San Sebastian (Spain) - 17 September 2021 - 25 September 2021
http://www.sansebastianfestival.com/
Russian films
 
Dzhondzholi / Nina
Dzhondzholi / Nina, 2021

(Джонджоли / Nina)


Oxana BYCHKOVA
(Оксана БЫЧКОВА)

Oxana BYCHKOVA
Razzhimaya kulaki
Razzhimaya kulaki, 2021

(Разжимая кулаки)


Kira KOVALENKO
(Кира КОВАЛЕНКО)

Kira KOVALENKO
Nichya
Nichya, 2021

(Ничья)


Lena LANSKIKH
(Лена ЛАНСКИХ)

Lena LANSKIKH
Petrovy v grippe
Petrovy v grippe, 2020

(Петровы в гриппе)


Kirill SEREBRENNIKOV
(Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ)

Kirill SEREBRENNIKOV

Awards

Discovery of the year :

Nichya (Ничья), 2021, by Lena LANSKIKH (Лена ЛАНСКИХ)