27th GIFF. Geneva International Film Festival
Geneva (Switzerland) - 05 November 2021 - 14 November 2021
https://2022.giff.ch/gdm/
International competition
Petrovy v grippe
Petrovy v grippe, 2020

(Петровы в гриппе)


Kirill SEREBRENNIKOV
(Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ)

Kirill SEREBRENNIKOV

Serials
Sny Alisy
Sny Alisy, 2021

(Сны Алисы)


Andrey DZHUNKOVSKI
(Андрей ДЖУНКОВСКИЙ)

Andrey DZHUNKOVSKI
Psikh
Psikh, 2020

(Псих)


Fyodor BONDARCHUK
(Федор БОНДАРЧУК)

Fyodor BONDARCHUK