51st The Times BFI London Film Festival
London (United Kingdom) - 17 October 2007 - 01 November 2007
http://www.bfi.org.uk/lff/
Russian films
 
Aleksandra
Aleksandra, 2007

(Александра)


Alexandre SOKUROV
( Александр СОКУРОВ)

Alexandre SOKUROV
Gruz 200
Gruz 200, 2007

(Груз 200)


Aleksey BALABANOV
(Алексей БАЛАБАНОВ)

Aleksey BALABANOV
Izgnaniye
Izgnaniye, 2006

(Изгнание)


Andrey ZVIAGINTSEV
(Андрей ЗВЯГИНЦЕВ)

Andrey ZVIAGINTSEV
Puteshestvie s domashnimi zivotnymi
Puteshestvie s domashnimi zivotnymi, 2006

(Путешествие с домашними животными)


Vera STOROZHEVA
(Вера СТОРОЖЕВА)

Vera STOROZHEVA