International Zurich Film Festival
Zurich (Switzerland) - 27 September 2007 - 07 October 2007
https://zff.com/fr/home/
Russian films
 
Svobodnoe plavanie
Svobodnoe plavanie, 2006

(Свободное плавание)


Boris KHLEBNIKOV
(Борис ХЛЕБНИКОВ)

Boris KHLEBNIKOV
Prostye veshchi
Prostye veshchi, 2006

(Простые вещи)


Aleksey POPOGREBSKY
(Алексей ПОПОГРЕБСКИЙ)

Aleksey POPOGREBSKY
Izgnaniye
Izgnaniye, 2006

(Изгнание)


Andrey ZVIAGINTSEV
(Андрей ЗВЯГИНЦЕВ)

Andrey ZVIAGINTSEV
Mechenosets
Mechenosets, 2006

(Меченосец)


Philip YANKOVSKY
(Филипп ЯНКОВСКИЙ)

Philip YANKOVSKY
Puteshestvie s domashnimi zivotnymi
Puteshestvie s domashnimi zivotnymi, 2006

(Путешествие с домашними животными)


Vera STOROZHEVA
(Вера СТОРОЖЕВА)

Vera STOROZHEVA
Chetyre
Chetyre, 2004

(4 / Четыре)


Ilya KHRZHANOVSKY
(Илья ХРЖАНОВСКИЙ)

Ilya KHRZHANOVSKY
Mars
Mars, 2004

(Марс)


Anna MELIKIAN
(Анна МЕЛИКЯН)

Anna MELIKIAN