Russian Film Week in New Delhi
New Delhi (India) - 02 April 2007 - 08 April 2007
http://www.hindu.com/ ...
2007
 
Vdokh - Vydokh
Vdokh - Vydokh, 2006

(Вдох - Выдох)


Ivan DYKHOVICHNY
(Иван ДЫХОВИЧНЫЙ)

Ivan DYKHOVICHNY
Piter FM
Piter FM, 2006

(Питер FM)


Oxana BYCHKOVA
(Оксана БЫЧКОВА)

Oxana BYCHKOVA
Ostrov
Ostrov, 2006

(Остров)


Pavel LUNGIN
(Павел ЛУНГИН)

Pavel LUNGIN
72 metra
72 metra, 2004

(72 метра)


Vladimir KHOTINENKO
(Владимир ХОТИНЕНКО)

Vladimir KHOTINENKO
Slushatel
Slushatel, 2004

(Слушатель)


Vladimir ZAYKIN
(Владимир ЗАЙКИН)

Vladimir ZAYKIN
Vesegonskaya volchitsa
Vesegonskaya volchitsa, 2004

(Весьегонская волчица)


Nikolay SOLOVTSOV
(Николай СОЛОВЦОВ)

Nikolay SOLOVTSOV