5th Strasbourg two weeks of Russian cinema
Strasbourg (France) - 15 November 2006 - 28 November 2006
http://www.cinemaodyssee.com/
 
Strannik
Strannik, 2006

(Странник)


Sergey KARANDASHOV
(Сергей КАРАНДАШОВ)

Sergey KARANDASHOV
Zakaz
Zakaz, 2005

(Заказ)


Vera GLAGOLEVA
(Вера ГЛАГОЛЕВА)

Vera GLAGOLEVA
Apokif: muzyka dlya Petra i Pavla
Apokif: muzyka dlya Petra i Pavla, 2004

(Апокриф: музыка для Петра и Павла)


Adel AL KHADAD
(Адель АЛЬ-ХАДАД)

Adel AL KHADAD
Chertye taksista i sobaka
Chertye taksista i sobaka, 2004

(Четыре таксиста и собака)


Fyodor POPOV
(Федор ПОПОВ)

Fyodor POPOV
Svoi
Svoi, 2004

(Свои)


Dmitry MESKHIEV
(Дмитрий МЕСХИЕВ)

Dmitry MESKHIEV
Koktebel
Koktebel, 2003

(Коктебель)


Aleksey POPOGREBSKY (Алексей ПОПОГРЕБСКИЙ)

Boris KHLEBNIKOV (Борис ХЛЕБНИКОВ)

Boris KHLEBNIKOV
Angel na obochine
Angel na obochine, 2003

(Ангел на обочине)


Svetlana STASENKO
(Светлана СТАСЕНКО)

Svetlana STASENKO