3rd Middle East International Film Festival : MEIFF
Abu Dhabi (United Arab Emirates) - 08 October 2009 - 17 October 2009
http://www.abudhabifilmfestival.ae/
Russian films
Competition
Stilyagi
Stilyagi, 2008

(Стиляги)


Valery TODOROVSKY
(Валерий ТОДОРОВСКИЙ)

Valery TODOROVSKY

Short Film Competition
Priyatnaya vozmozhost vybora
Priyatnaya vozmozhost vybora, 2009

(Приятная возможность выбора)


Dmitry DYACHENKO
(Дмитрий ДЬЯЧЕНКО)

Dmitry DYACHENKO

Student Films
Syurpriz
Syurpriz, 2009

(Сюрприз)


Yelena BYCHKOVA (Елена БЫЧКОВА)

Vlad YAKOVLEV (Влад ЯКОВЛЕВ)

Yelena BYCHKOVA

Awards

First prize :

Stilyagi (Стиляги), 2008, by Valery TODOROVSKY (Валерий ТОДОРОВСКИЙ)