18th Annual Whitaker St Louis International Film Festival : SLIFF
Saint Louis (USA) - 12 November 2009 - 22 November 2009
http://www.cinemastlouis.org/
2009
Russian films
 
Poltory komnaty, ili sentimentalnoe puteshestvie na rodinu
Poltory komnaty, ili sentimentalnoe puteshestvie na rodinu, 2008

(Полторы комнаты)


Andrey KHRZHANOVSKY
(Андрей ХРЖАНОВСКИЙ)

Andrey KHRZHANOVSKY
Piesn yuzhnykh morey
Piesn yuzhnykh morey, 2008

(Песнь южных морей)


Marat SARULU
(Марат САРУЛУ)

Marat SARULU