21st Warsaw Film Festival
Warsaw (Poland) - 07 October 2005 - 16 October 2005
http://www.wff.pl/
Russian films
 
zhmurki
zhmurki, 2005

(Жмурки)


Aleksey BALABANOV
(Алексей БАЛАБАНОВ)

Aleksey BALABANOV
Pervye na Lune
Pervye na Lune, 2005

(Первые на Лунe)


Aleksey FEDORCHENKO
(Алексей ФЕДОРЧЕНКО)

Aleksey FEDORCHENKO
Voditel dlya Very
Voditel dlya Very, 2004

(Водитель для Веры)


Pavel CHUKHRAY
(Павел ЧУХРАЙ)

Pavel CHUKHRAY
Mars
Mars, 2004

(Марс)


Anna MELIKIAN
(Анна МЕЛИКЯН)

Anna MELIKIAN

Awards

Special Jury prize :

Pervye na Lune (Первые на Лунe), 2005, by Aleksey FEDORCHENKO (Алексей ФЕДОРЧЕНКО)