48th Krakow Film Festival
Krakow (Poland) - 30 May 2008 - 05 June 2008
http://www.krakowfilmfestival.pl/en/ - http://www.kff.com.pl/
Russian films
 
Predstavlenie
Predstavlenie, 2008

(Представление)


Sergey LOZNITSA
(Сергей ЛОЗНИЦА)

Sergey LOZNITSA
Ryba
Ryba, 2007

(Рыба)


Aleksandr KOTT
(Александр КОТТ)

Aleksandr KOTT

Other films
Rakushka (Shell), de Dmitriy LAVRINENKO, 2007, 39'