36th FEMA / La Rochelle International Film Festival
La Rochelle (France) - 27 June 2008 - 07 July 2008
http://www.festival-larochelle.org/ - http://www.festival-larochelle.org/ ...
Russian or Soviet films
From Yesterday To Today
Prividenie, kotoroe ne vozvrashchayetsya
Prividenie, kotoroe ne vozvrashchayetsya, 1929

(Привидение, которое не возвращается)


Abram ROOM
(Абрам РООМ)

Abram ROOM

Cinema for children
Snezhnaya koroleva
Snezhnaya koroleva, 1957

(Снежная королева)


Lev ATAMANOV
(Лев АТАМАНОВ)

Lev ATAMANOV