Piotr TCHARDYNINE
Пётр ЧАРДЫНИН
Pyotr CHARDYNIN
1915  
Chien enragé
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Бешеная собака

 

 Beshenaya sobaka

 Beshenaya sobaka

 
Réalisation : Piotr TCHARDYNINE (Пётр ЧАРДЫНИН)